Licencjonowane biuro rachunkowe

Zapraszamy do współpracy


Oferta


Sporządzenie Zakładowego Planu Kont wraz z instrukcją (polityką rachunkowości, instrukcją obiegu dokumentów księgowych itd.)

jako podstawowego dokumentu pozwalającego na formalne rozpoczęcie prowadzenia Ksiąg Handlowych

Księgowość komputerowa przy użyciu różnych systemów F-K

uruchomienie i obsługa programów finansowo-księgowych z możliwością zintegrowania ich z programami obsługującymi sprzedaż i gospodarkę magazynową Firmy

Szkolenie pracowników

księgowości, działu sprzedaży i magazynu w zakresie pozwalającym na samodzielną pracę w systemie księgowości i sprzedaży komputerowej w Firmie

Prowadzenie pełnej obsługi księgowej

a w szczególności : prowadzenie ksiąg handlowych, sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS, prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości , sporządzanie sprawozdań finansowych.

Prowadzenie uproszczonych ewidencji podatkowych

a w szczególności: ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowych.

Reprezentowanie Klienta wobec Urzędu Skarbowego i ZUS

w tym bieżące załatwianie spraw w w/w instytucjach

Sporządzaniu bilansów

w tym także załatwianie i organizowanie badania bilansów przez biegłych rewidentów, skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sporządzanie raportów finansowo-księgowych

wg indywidualnego zapotrzebowania Klienta, w tym także w języku angielskim, dla Zarządu, kierownictwa i udziałowców Firmy

Porady i konsultacje finansowo-księgowe

w tym także pośrednictwo w doradztwie podatkowym oraz prawnym

Inne usługi doradcze w zależności od potrzeb i uzgodnień indywidualnych z Klientem

warianty współpracy


Wariant pierwszy

Konsultacje, doradztwo (kilka, kilkanaście razy w miesiącu – w zależności od potrzeb Klienta) i odbiór dokumentów źródłowych z biura firmy Klienta, natomiast obróbka (przy użyciu sprzętu i oprogramowania należącego do K.P.W. Consultancy (zgodnie z ustawą o rachunkowości). W tym wariancie możliwe jest prezentowanie danych finansowych i księgowych (które interesują Kierownictwo Klienta) w formie elektronicznej.

Wariant drugi

Cała obsługa prowadzona jest przez K.P.W. Consultancy w siedzibie Klienta przy użyciu jego oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz biurowego, przez specjalnie w tym celu zatrudniony przez K.P.W. Consultancy kompetentny personel.

W obu ww. przypadkach:

  • nadzór nad bieżącą obsługą Klienta prowadzi jedna w pełni kompetentna osoba (bądź zespół osób – jeżeli jest taka potrzeba) uzgodniona z Klientem, co ma zapewnić rzetelność obsługi i indywidualne traktowanie spraw klienta,

  • K.P.W. Consultancy reprezentuje Klienta wobec ustalonych Urzędów i załatwia w nich wszelkie sprawy bieżące,

  • business consulting i doradztwo prowadzone jest w ustalonym zakresie przez specjalistów na życzenie Klienta,

  • współpraca z naszymi Klientami oparta jest na umowie, która określa szczegółowo prawa i obowiązki obu stron,

  • za usługi wystawiana jest faktura VAT (usługi opodatkowane są stawką VAT – 23%).

Wariant trzeci

Konsultacje i doradztwo w uzgodnionym indywidualnie z Klientem zakresie i wymiarze czasu pracy (w tym także wyprowadzanie zaległości, likwidacja spółek itd.).

Kontakt


K.P.W. Consultancy Sp. z o. o.

ul. Małej Łąki 7 lokal użytkowy w przyziemiu,

(wjazd od ul Stryjeńskich)

02-793 Warszawa

telefon: + 022 4069620, +022 6491369

e-mail: biuro.rachunkowe_at_kpwconsultancy.pl

Dane

NIP 951-19-76-959

REGON 016316707

KRS 0000156098

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego